(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Acknowledge Sport Innovation

Wij koppelen de elementen topsport, wetenschap en techniek aan elkaar. We ontwikkelen concepten om de kwaliteit van leven voor jou en alle (jonge) talenten de verbeteren. Dit doen we door een topsportcultuur te integreren binnen je organisatie. Omgekeerd zorgen de nieuwste technologische ontwikkelingen binnen de sport ervoor dat sporters het maximale uit zichzelf halen.

Lees meer over wie we zijn!
Acknowledge Sport Innovation
Acknowledge Sport Innovation

Passie en innovatie

Acknowledge Sport Innovation is een initiatief van Acknowledge, een ICT organisatie met een sterke focus op innovatie en vernieuwing. De passie om organisaties doeltreffender te maken staat centraal. Dit wordt gerealiseerd door inzet van juiste innovaties, het inrichten van de juiste processen en het inzetten van doeltreffende ICT dienstverlening als fundering voor groeiende organisaties. Wij geloven dat we met deze krachtige combinatie van Acknowledge en Acknowledge Sport Innovation de sport en technologie duurzaam verbinden.